13-04-13

Majoor Bussels

Maj. Bussels.jpg

Beste lezers allemaal,

Een woordje over de toenmalige Korpscommandant, Maj Bussels.

 

Als korpscommandant was hij er t.o.v. de Brigadecommandant verantwoordelijk voor dat 1 Cie Mat in haar opdrachten zou lukken.

Als bevelvoerder werd hij vermoedelijk ervaren als een redelijk strenge chef.
Maar in die tijd was het in het leger helaas nog eerder de gewoonte van te straffen als iemand niet gans aan de hem gestelde eisen voldeed; terwijl van motivatie en schouderklopjes voor een goede prestatie nog niet veel spraak was. Zo ging het nu eenmaal in het leger; het ganse tuchtreglement zat TOEN nog in die zin in elkaar en alle militairen van welke graad ook ondergingen het. Maar zeker voor dienstplichtigen was de afstand tot het opperhoofd groot.
Als je op het verslag gezet werd was er toen nog geen bedenktijd of recht op verdediging door een militair naar eigen keus of inspraak door een vakbond; dat kwam er allemaal pas jaren later.

 

Maj Bussels ging echter ook heel menselijk en kameraadschappelijk om met zijn ondergeschikten, terwijl hij toch de chef bleef; als staving daarvan enkele anekdotes

 

-Een eerste anekdote:
Op 28 december 1970 werd ik als jonge onderluitenant vanuit de 210 Cie Ord Maint in Probsteierwald, naar 1 Cie Ord in Siegen gestuurd om er de 2de in bevel te vervangen. Die tweede in bevel was een commandant die mutatie had gedaan naar een andere eenheid om daar zelf Korpscommandant te worden. Amper enkele dagen nadien moest ik reeds met een detachement naar Höne vertrekken om daar logistieke steun te leveren. Onze woning in Siegen was nog niet eens ingericht en mijn vrouw kende er nog niemand maar bleef al meteen 14 dagen alleen achter in het diep ingesneeuwde Siegen.
Maj Bussels is er toen in geslaagd om mij, jonge snuiter, me toen op korte termijn te laten thuis voelen in 1 Cie Ord.
Ook in de jaren nadien heb ik altijd goed kunnen samenwerken met Maj Bussels. Ik was natuurlijk wel zijn tweede in bevel en werkte nauw met hem samen in de stafblok. Wie wat verder van hem afstond zal het waarschijnlijk anders ervaren hebben.

-Tweede anekdote:
Er waren op een bepaald ogenblik 3 KRO's in 1 Cie ord.
Tijdens een langdurige oefening (FTX) was één van die 3 KRO's door zijn lief verwittigd dat ze zwanger van hem was. Paniek !
Na de oefening, terug in Siegen, moesten de diverse pelotons hun voertuigen kuisen, tanken en terug op hun plaats stellen. Nadien was er nog een debriefing voor de pelotonscommandanten; ook de KRO's moesten daar op aanwezig zijn.
De KRO met zijn zwanger lief was echter verdwenen. In paniek was hij meteen na aankomst in Siegen, dat was op een zaterdag, naar België vertrokken om met zijn lief te bespreken hoe het nu verder moest en om haar te steunen.
Postverlating... daar stond krijgsraad op. Maj Bussels vroeg aan iedereen waar de KRO zat, maar niemand wist van iets. Ik was op de hoogte van de zwangere KRO en kon me goed inbeelden dat hij meteen vertrokken was. We hielden het erbij dat hij wel niet goed zou begrepen hebben dat er nog een debriefing volgde.
Op zondagnamiddag was de KRO al terug uit België en kwam hij bij mij aanbellen (op de Kulmberg waar ik met mijn vrouw woonde). De KRO was radeloos, wist dat hij een postverlating aan zijn been had en kwam zich bij mij aanbieden in de hoop dat ik er iets zou aan kunnen verhelpen.

Ik kon hem enkel de raad geven om meteen naar het huis van Maj Bussels te rijden (woonzone rood klooster) en eerlijk alles op te biechten.
De Korpscommandant toonde veel begrip en er is nadien geen woord meer over gevallen. Hij kon dus ook heel menselijk zijn.

-Derde anekdote:
Het koffiekwartiertje van de Officieren werd gehouden in het bureel van Maj Bussels. Voor ons was het amper een koffiepauze want het werd steevast een werkvergadering die dikwijls tot een uur uitliep.
Lt Couwet (Pl Maint Vtgn) wist die koffiepauze elke dag opnieuw wel wat op te vrolijken met alweer een nieuwe mop, Michel was gekend voor zijn moppen.
Majoor Bussels kon dan flink mee lachen, een droogstoppel was het dus niet.

-Vierde anekdote:
De officieren zaten tijdens dat koffiekwartiertje ook altijd een beetje ongemakkelijk af te wachten wat de Majoor plots van de een of de ander zou verwachten, want hij had soms plots de een of andere taak waarop je dan meteen gepast moest kunnen inspelen.
Ook na de diensturen bleef een officier van dienst... en zo gebeurde het meermaals dat één van de officieren nog tijdens die koffiepauze plots een menu uit zijn mouw moest schudden omdat de majoor die avond in de familieclub wou gaan souperen samen met zijn officieren. Onze echtgenotes werden niet mee gevraagd; voor de Joep was dat een mannenzaak.
De korpscommandant had dus wel een beetje een eigen kijk op ons gezinsleven en onze echtgenotes waren het daar natuurlijk niet zo maar mee eens. Maar die avonden samen met de Joep verliepen steeds gemoedelijk.


Nog een laatste anekdote:
Tijdens een van de koffiepauzes voor officieren kreeg ik van Maj Bussels plots de opdracht om het ganse Brigade manoeuvre aan de andere officieren uit te leggen. Ik was nog maar pas vanuit 210 Cie Ord Maint die deel uitmaakte van de "Algemene steun" naar de "Brigade" gemuteerd. Hoe alles in een brigade verliep tijdens een CPX of FTX, daar had ik nog geen flauw benul van. Wat ik toen allemaal uit mijn mouw getoverd heb, ik zou het hier niet kunnen herhalen, maar fier was ik zeker niet. Zo ging dat met de majoor, hij wist je telkens koud te pakken. Ik voeg er eerlijkheidshalve aan toe dat Maj Bussels nadien alles tot in de puntjes aan ons jonge officieren heeft uitgelegd en dit zonder mij een verwijt te maken voor mijn toenmalige onwetendheid.

 

Sommigen zagen hun toenmalige Korpscommandant misschien niet als ‘een gemakkelijk man’, maar wie zijn job goed deed kreeg er ook geen probleem mee.

 

Voor mij persoonlijk waren de ervaringen met Maj Bussels overwegend positief.

 

Eric

 

| Commentaren (1) | 15:18 | walter van staay |  Facebook | | | Permalink |  Print

Commentaren

Ik ben op zoek naar mensen die bij mijn man in het leger zijn geweest volgend jaar word hij 60 jaar en het is een verassing voor hem hij heeft van niemand nog gegevens zou den jullie mij dit kunnen bezorgen aub of mij met iemand in contact brengen die dat kan.
Het gaat hier om S.M. Willy VAN ASCH met als Stamnr 73/26681.
Hij was actief bij de 1CIE MAT, POST3, SIEGEN, 4090 B.S.D

Gepost door: van den berg sandra | 09-04-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.