02-01-13

achterwacht & voorwaarts afvoerpunt

Wie van jullie was mee op een FTX en herinnert zich nog begrippen zoals "Voorwaarts afvoerpunt" en "Achterwacht"?

Of maakte wellicht een van jullie er zelfs eens deel van uit?

 

Achterwacht:

Wanneer 1 Cie Mat tijdens een FTX vanuit de brigade opdracht kreeg om zich naar een volgend kantonnement te begeven omdat het front verschoof, kon het gebeuren dat er nog wiel- en rupsvoertuigen van de strijdende eenheden in herstelling waren.  Enkele daarvan konden dan eventueel mee naar het volgend kantonnement getakeld worden, door ze achter de takelwagens te hangen, of ze op de tanktransporteurs te plaatsen. Dat laatste gebeurde dan niet alleen met ruspvoertuigen maar er werden ook jeeps en unimogs op die tanktransporteurs meegenomen. Er bleef dan een achterwacht ter plaatse verder werken aan datgene wat nog in herstelling was en niet kon meegesleept worden.

Als het front naar voor schoof en onze strijders terrein wonnen vormde dat geen probleem; de achterwacht kon dan rustig verder werken en later 1 Cie Mat vervoegen in haar nieuw kantonnement.

Als het front echter naar achter verschoof omdat onze strijders terrein moesten prijs geven bleef er voor de achterwacht niet veel tijd om nog voertuigen af te werken want ze liepen dan het gevaar in handen van de vijand te vallen. In zulk geval werd dan besloten wat niet hersteld was achter te laten.

 

Voorwaats afvoerpunt:

Om 1 Cie Mat tijdens een FTX toe te laten herstellingswerken uit te voeren aan het materieel van de strijdende eenheden, moest de eenheid enkele tijd op éénzelfde plaats aan het werk kunnen blijven. Daarom werd de eenheid altijd ongeveer 15 km achter het front opgesteld. Als het front verschoof, naar voor of naar achter, moest de eenheid tenslotte ook mee verschuiven.

Maar 15 km vanaf het front tot in 1 Cie Mat was ver voor de strijdende eenheden om hun defect materieel te komen brengen en afhalen, terwijl ze toch in een strijd verwikkeld waren.

Daarom werd dan soms een voorwaarts afvoerpunt door 1 Cie Mat geopend. Dat voorwaarts afvoerpunt zat dan veel dichter bij het front. In dat voorwaarts afvoerpunt bevonden zich dan enkele takelwagens en enkele tanktransporteurs van 1 Cie Mat en die zorgden ervoor dat het materieel van de strijders van daar af naar 1 Cie Mat werd gebracht. Aangezien dat voorwaarts afvoerpunt dicht tegen het front zat moest het goed op de hoogte gehouden worden van de situatie aan het front want wanneer dat plots naar achter verschoof omdat onze strijders terrein verloren, liep het voorwaats afvoerpunt natuurlijk gevaar in handen van de vijand te vallen. Radioverbindingen waren zeer belangrijk.

 

Uit wat hierboven wordt aangehaald zullen jullie nu ook beter begrijpen waarom er tijden manoeuvres (vooral FTX) zo dikwijls verplaatsingen waren.

| Commentaren (0) | 12:15 | walter van staay |  Facebook | | | Permalink |  Print

De commentaren zijn gesloten.